Yksityisyyspolitiikka ja käyttöehdot

BOOXTV-MOBIILIPALVELUN KÄYTTÖEHDOT

Käyttämällä Amino Communications Oy:n (jäljempänä ”Amino”) toimittamaa, suomalaisille kuluttaja-asiakkaille tarkoitettua BOOXTV palvelua (jäljempänä ”BOOXTV” tai ”palvelu”), sitoudut käyttämään palvelua näiden käyttöehtojen puitteissa. Mikäli et halua sitoutua näihin ehtoihin, sinun tulee välittömästi lopettaa palvelun käyttöönotto tai edelleenkäyttö.

BOOXTV on suomalaisille kuluttaja-asiakkaille (jäljempänä ”käyttäjä” tai ”asiakas”) tarkoitettu tallentava, tietoverkossa toimiva TV-ohjelmien nauhoitin, palvelu, jolla tarkoitetaan itse BOOXTV palvelua sekä siihen kiinteästi liittyviä tietoverkossa toimivia viestintä- ja tallennuslaitteita, ylläpitopalvelua ja ohjelmistoja, videokuva- sekä tiedonsiirto- ja sisältöpalveluita.

Toimitettava palvelu: Amino Communications Oy tarjoaa asiakkaalle BOOXTV palvelua, jossa asiakas voi ostaa BOOXTV ohjelmiston matkapuhelimeensa sekä virtuaalisen viestintä- ja tallennuslaitteen, jota palvelu käyttää. BOOXTV palvelu sisältää viestintä- ja tallennuslaitteen asennuksen ja sen kytkemisen valmiiksi käyttökuntoon sekä sen ylläpidon, joka sisältää mm. viestintä- ja tallennuslaitteen toiminnan vaatiman sähkön, tietoliikenneyhteyden sekä edelleen lähettää viestintä- ja tallennuslaitteeseen televisiosignaalin samanaikaisesti alkuperäisen lähetyksen kanssa lähetystä muuttamatta. BOOXTV palvelussa ei toimiteta televisiosignaalia Internetin välityksellä asiakkaalle (IPTV). Lisäksi BOOXTV palvelu sisältää tallennuspalveluja, joiden avulla asiakkaat voivat tallentaa valmistamansa ohjelmakappaleet yksityistä käyttöä varten.

Viestintä- ja tallennuslaitteella tarkoitetaan laitetta, jolle voidaan tallentaa tietoa digitaalisessa muodossa. Viestintä- ja tallennuslaite voidaan kytkeä tietoverkkoon. Viestintä- ja tallennuslaitteessa voi olla myös satelliitti-, kaapeli- tai antenniverkossa välitettävien televisio-ohjelmien vastaanoton mahdollistava viritin.

Ylläpitopalvelulla tarkoitetaan BOOXTV palvelun tuottamiseen liittyvää säilytystilaa sekä siihen liittyviä tietoverkko- ja antennipalveluita sekä pääsyä yleiseen sähköverkkoon Amino Communications Oy:n tai sen valtuuttaman kolmannen tahon tiloissa.

Ohjelmistolla tarkoitetaan tietokone- ja matkapuhelinohjelmia, joita käytetään palvelun yhteydessä. Ohjelmalla tarkoitetaan sekä lähde- että konekielisessä muodossa olevia ohjelmia.

BOOXTV palvelu toimitetaan sinulle ”sellaisena kuin se on ” –ehdolla ja ainoastaan ei-kaupallista, yksityistä käyttöäsi varten. Paitsi milloin laissa on toisin säädetty, Amino Communications Oy ei anna minkäänlaista takuuta sovellutuksen virheettömyydestä, luotettavuudesta eikä sen sisällöstä muutoinkaan. Amino Communications Oy ei ole vastuussa puhelimessasi olevan sisällön häviämisestä.

BOOXTV varaa oikeuden poistaa käyttäjän tallenteet siinä tapauksessa että käyttäjällä ei ole ollut aktiivista lisenssiä booxTV-palveluun 3 kuukauteen.

Käyttäjän tulee olla täysivaltainen tai hänellä tulee olla huoltajansa hyväksyntä käytölleen. Hänellä tulee olla palvelujen hyödyntämiseen kykenevä matkapuhelin ja -liittymä suomalaiselta matkapuhelinoperaattorilta, ja hänen tulee käyttää palvelua Suomessa.

Palveluita käytettäessä Aminolle välittyy tietoa käyttäjästä. Amino noudattaa lain vaatimia salassapitomääräyksiä eikä anna tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin ilman käyttäjän erillistä suostumusta.

Käyttäjä käyttää palveluita omalla vastuullaan ja omalla kustannuksellaan, johon vastuuseen sisältyy myös käyttöön tarvittavien välineiden ja siirtoteiden kustannusvastuu, kuten puhelinperaattorien perimät datamaksut, sekä käyttövastuu. Amino ei vastaa verkkopalvelun palveluista, taikka Aminon yhteistyökumppaneiden palveluiden käytöstä johtuvista suorista tai epäsuorista kuluista taikka vahingoista, jotka johtuvat edellä mainitusta käytöstä, palveluiden toiminnallisuudesta taikka toiminnallisuuden puutteesta. Mikäli maksu laskutetaan käyttäjän matkapuhelinlaskussa, sitoutuu hän maksamaan käytöstä laskuun kohdistuvan maksun. Tämän pykälän velvoite koskee myös erillisellä laskulla – kuten luottokorttilaskulla – laskutettavaa BOOXTV palvelua, joissa palveluedun nauttii jokin kolmas taho, taikka kun velvoite on syntynyt käyttäjän luovutettua matkapuhelimensa, luottokorttinsa tai SIM- korttinsa kolmannelle osapuolelle.

Johtuen BOOXTV palvelun kehittyneisyydestä ja edelläkävijyydestä, sitoutuu käyttäjä mahdollisiin satunnaisiin ja paikoitellen jopa satunnaista useampiin toimintahäiriöihin. Amino tekee BOOXTV palvelusta parhaansa mukaan vikasietoisen ja täysin toimivan, mutta johtuen päätelaitteiden ja matkaviestin- ja internetverkkojen, sekä laskutusjärjestelmien mahdollisista vioista ja epäluotettavuuksista sekä televisiosignaalin ja siihen liittyvien ääni- ja tekstitiedon tallentamiseen liittyvien ongelmien johdosta, ei Amino voi taata täysin häiriötöntä toimintaa BOOXTV:n toiminnassa, eikä kaikkina aikoina. Amino pidättää itsellään oikeuden keskeyttää palvelun tuottamisen verkon tai palvelinympäristön ylikuormittumisen estämiseksi, tai vastaavasta muusta vakavasta uhasta suojautuakseen. Amino pidättää itsellään oikeuden rajoittaa palvelun toimintaa, mikäli tämä on tarpeen samasta syystä, taikka esimerkiksi virustorjunnan tai muun vastaavan syyn vuoksi. Amino ei vastaa mistään vahingoista, jotka johtuvat välittömästi taikka välillisesti tämän pykälän toimivallan käytöstä.

Tähän palveluun noudatetaan Suomen lainsäädäntöä ja siitä johtuvat riitaisuudet käsitellään ensiasteessa Kulutusvalituslautakunnassa ja Helsingin käräjäoikeudessa, ellei laista muuta johdu.

Ajantasainen hinnasto ja tarkemmat käyttöohjeet löytyvät osoitteesta www.booxtv.fi. Aminolle toimitettavat, näitä palveluehtoja koskevat ilmoitukset ja kyselyt voi toimittaa kirjallisesti osoitteella support [at] booxtv [dot] fi tai osoitteella Amino Communications Oy, Annankatu 31-33 E, 00100 Helsinki.

AMINO PRIVACY POLICY

1. General

1.1 In order to provide you with the Service BOOXTV as well as to be able to provide you with individualized offers regarding services and products available from Amino Communications Oy or our business partners, Amino Communications Oy will from time to time require or request some personal information from you. Amino Communications Oy will also collect personal information automatically regarding your use of the Service, the software BOOXTV and your activity on the website www.booxtv.fi (the Amino Communications Website).

1.2 When you order the Service or install the software BOOXTV you accept and acknowledge that Amino Communications Oy collects and processes personal information about you in accordance with this Privacy Policy. You also accept that Amino Communications Oy automatically collects and processes information regarding your use of the Service, the software BOOXTV, and the Amino Communications Website. Furthermore, you accept that Amino Communications Oy may combine the collected personal information about you with other collected information.

2. Personal Data

2.1 Amino Communications Oy may ask you to provide personal information such as your name, e-mail, postal address, telephone number, billing details, age and date of birth, gender and residence.

2.2 When you use the Service or BOOXTV or the Amino Communications Website, Amino Communications Oy will automatically collect and process information about your use, such as the date and time of your use, what queries you make, your IP-address, information regarding the performance of your network and your computer, information regarding what content you access through the Service or through BOOXTV , information regarding your browser type, mobile device type, language information, information regarding your operating system as well as information about what BOOXTV version you are using.

3. How the Information May be Used

3.1 You accept that Amino Communications Oy may use the personal information collected about you in order to:

(a) provide you with general (or individualized) offers and tenders regarding BOOXTV, the Service, and the Amino Communications Website as well as future products and services developed by Amino Communications Oy or our business partners from time to time,

(b) provide you with such products and services that you have requested from Amino Communications Oy,

(c) improve and personalize BOOXTV, the Service and the Amino Communications Website as well as develop new products and services,

(d) correspond with you as regards to customer service issues,

(e) protect copyright-protected content of BOOXTV, the Service, and the Amino Communications Website as well as future Amino Communications Oy products and services, and

(f) ensure the functioning and maintenance of BOOXTV , the Service and the Amino Communications Website as well as future products and services developed by Amino Communications Oy.

(g) ensure that you are in compliance with this Privacy Policy and Terms of Use.

4. Disclosure of personal data

4.1 You accept that Amino Communications Oy may share the personal information collected about you to third parties such as content owners, content aggregators, consumer electronic providers advertising partners and other business partners.

5. Security

5.1 Amino Communications Oy take reasonable measures to protect your personal information as the information is transferred from your computer to Amino Communications Oy and to protect the information from loss, misuse, and unauthorized access, disclosure, alteration, or destruction. However, you should always keep in mind that no Internet transmission is 100% secure or free from errors. For the avoidance of doubt, if you use passwords, ID numbers, or other special access features on this site, it is your responsibility to safeguard them.

6. Rights of the registered person

6.1 Amino Communications Oy will take reasonable steps to update and correct your personal information. You can update the personal information Amino Communications Oy process about you, by sending an e-mail to support [at ] booxtv [dot] fi . You have the right to access data regarding Amino Communications Oy’s processing of your personal data, and to make complaints, by sending an e-mail to support [at] booxtv [dot] fi .

Amino Communications Oy, Annankatu 31-33 E, 00100 Helsinki, Finland

BOOXTV TERMS AND CONDITIONS

Before taking the BOOXTV service (hereinafter “BOOXTV” or “service”) into use provided by Amino Communications Ltd (hereinafter”Amino” or “Amino Communications Oy”), you must agree to these terms and conditions. In case you do not agree to these terms and conditions, you must stop using the BOOXTV and service immediately.

BOOXTV is a personal video recording (PVR) service that is targeted to consumers (hereinafter referred as “consumer”, “user” or “customer”). Term “service” includes BOOXTV service itself, all related hardware equipment for enabling the service, hosting of services, related software applications, and all video, data transfer, and content services.

Provided service: Amino Communications Oy offers BOOXTV service to customers. Customer can use mobile BOOXTV application and personal recording device that is needed to provide the service. BOOXTV service includes the installation and hosting (e.g. electricity) of the recording device, data connections, and re-broadcasting of the television signal to the recording device simultaneously with the original transmission without modifying the original signal. BOOXTV service provides also live television and other live signals to the customer via Internet. In addition, BOOXTV provides recording and storing services that allow customer to store recorded video items for personal and private use.

Recording device refers to device that can store information in digital form. Recording device can be connected to network. Recording device can also contain tuner for receiving TV transmissions via satellite, cable, or antenna connections.

Hosting service refers to the storage space needed by the service, all related network and signal transmission services, and electricity. BOOXTV service does not include and is not accountable nor responsible for any data connection charges that customer may incur from the use of the service.

Software refers to computer and mobile applications that are used for providing the service. Term software can refer to source code of the application, or executable version of the application.

BOOXTV service is provided with “as is” condition and only for non-commercial, private and personal use. Unless otherwise specifically required by law, BOOXTV does not offer any kind of warranty for possible errors, reliability problems, or content in the service. Amino Communications Oy is not accountable for any loss of user data in the mobile device.

BOOXTV reserves the right to delete user’s recordings in case user hasn’t had valid license to the booxTV service for 3 months.

User needs to be self-governing, or the user needs to have approval of parent (or other authorized person) to use the service. User needs to have the cellular subscription agreement from Finnish operator and user needs to use the service in Finland.

User will use the service with personal responsibility and is responsible for all costs gained from the usage of the service (e.g. costs of the equipment and data transfer). Amino Communications does not take any responsibility for services provided by network operators, direct/indirect costs or damage caused by the services provided by Amino Communications partners that relate to use of BOOXTV service. If costs are included in user’s mobile subscription, credit card or bank account invoice, user is responsible for paying the costs him/herself. Due to advanced nature of BOOXTV service, the user accepts random or occasionally more frequent errors or downtime in the service. Amino Communications uses the best effort for making the service fully error tolerant and fully functional, but due to the possible errors and unreliability of mobile devices, data networks and handling of television signals with related audio and textual information, Amino Communications cannot fully guarantee the errorless usage of BOOXTV service. Amino Communications holds the right to discontinue providing the service in order to prevent the overloading of the network or server environment, or because of any other severe reason. Amino Communications also holds the right to restrict the usage of the service for the same reasons or e.g. for security purposes. Amino Communications is not accountable for any damage that is possibly caused by these actions.

This service complies to and is provided under the Finnish legislation and all possible disagreements are handled in “Kuluttajavalituslautakunta (“Customer Dissatisfactory Board of Finland”) and district court of Helsinki, unless explicitly stated otherwise by law.

Up-to-date user guide can be found at www.booxtv.fi. All inquiries can be sent by email to support [at] booxtv [dot] fi, or to Amino Communications Oy, Annankatu 31-33 E, 00100 Helsinki, Finland.